top of page

BRÄNDIN LUOMISEN ALKUTEKIJÖITÄ

Päivitetty: 28. kesäk. 2022


Brändi on yrityksen arvokkain pääoma ja siihen tulee kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa ansaitsemansa määrä huomiota. Ne pienet ja usein turhiksikin mielletyt yksityiskohdat visuaaliseen ilmeeseen ja yhtenäisyyteen liittyen ovat itseasiassa kovinkin oleellisia tekijöitä kokonaiskuvan kannalta.


LOGO


Ensimmäisenä visuaalisena elementtinä tulee useimmiten mieleen logo, sillä se toimii yrityksen kasvoina, luo mielikuvia yrityksestä ja heijastaa yrityksen identiteettiä. Logolla on suuri rooli yrityksen tunnistettavuudessa ja yksi sen päätehtävistä onkin jäädä mieleen ja rakentaa uskottavuutta brändille.


VISUAALINEN ILME


Brändin ilme koostuu tyypillisesti logosta, väreistä, fonteista, visuaalisista elementeistä, kuvamaailmasta ja muotokielestä. Nämä yhdessä muodostavat brändin persoonan ja identiteetin sekä tavan viestiä asioita. Yhtenäinen ja huoliteltu visuaalinen ilme luo laadukkaan, luotettavan ja asiantuntevan mielikuvan sekä uskottavuutta brändille.


TARINA/SANOMA


Yrityksen arvot, tarina ja ilme muodostavat yrityksen persoonan. Brändiä luodessa pyöritellään paljon kysymyksiä, kuten mitkä ovat yrityksen vahvuuksia ja tärkeimpiä arvoja? Miten erotutaan joukosta ja miksi pitäisi käyttää juuri meidän palveluitamme? Mitä teemme eri tavalla kuin muut? Brändäyksessä keskitytään vastaamaan näihin kysymyksiin ja koostamaan vastauksista, yrityksen keskeisitä arvoista, tärkeistä viesteistä ja tavoitteista yhtenäinen, joukosta erottuva visuaalinen kokonaisuus.


Brändistrategia on tärkeä ja oleellinen osa yrityksen markkinointistrategiaa. Brändistrategia vastaa siihen, mitkä ovat ne arvot, ominaisuudet, identiteetti sekä persoonallisuus, jolla yrityksessä päästään toivottuihin tavoitteisiin. Brändistrategia siis kiteyttää millaisena yritys haluaa näyttäytyä asiakkailleen, millaista merkitystä se tuottaa ja miten se erottuu kilpailijoistaan. Brändistrategialla tähdätään pitkäaikaisen asiakasuskollisuuden rakentamiseen ja tunnistettavuuteen.


Brändiä luodessasi tarvitset siis brändistrategian, logon ja yhtenäisen sanoman sekä visuaalisen ilmeen. Näillä pääset hyvin alkuun.


Usein jos brändi-ilme otetaan brändäystoimistolta, saa lopputuloksena koostetun brändikirjan. Kirja sisältää logon eri muodoissaan, fontit, brändin värit, asiaa brändin visuaalisesta ilmeestä, kuvamaailmasta, sanomasta ja viestinnän perusteista. Brändikirja on erittäin hyödyllinen työkalu markkinointia tehtäessä ilmeen yhtenäisenä pitämiseksi.


Onnistuneella brändäyksellä vedetään omaa kohderyhmää juuri oikealla tavalla puoleensa ja luodaan pitkiä ja kestäviä asiakassuhteita menestyksekkäästi.28 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page